Algemene Voorwaarden

Alle juridische relaties zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van Restauratoren Nederland, die onder meer een beperking van aansprakelijkheid inhouden. De algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van Restauratoren Nederland, en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34229718 en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Deze algemene vooraarden kunt u ook hier downloaden.