Werkwijze restauratie schilderij

Restauratie traject

Bij een eerste bezoek zal de restaurator uw schilderij bekijken en onderzoeken. De bevindingen zullen met u besproken worden en vastgelegd in een vrijblijvend advies gericht op de restauratie van het schilderij. Dit advies beschrijft de huidige staat van het schilderij en geeft een overzicht van de noodzakelijke werkzaamheden. Het advies is inclusief een vrijblijvende prijsopgave. De in de offerte gehanteerde restauratie kosten zijn altijd all-inclusief. De kosten van de restauratie van een schilderij zijn afhankelijk van het aantal uren dat nodig is om de werkzaamheden uit te voeren alsmede het materiaal en apparatuur dat gebruikt gaat worden bij de restauratie. Indien u akkoord gaat met de offerte kan de restauratie beginnen.

Wanneer een schilderij beschadigd is, zal dit door de restaurator worden teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Beschadigde delen zullen weer worden hersteld en scheuren of winkelhaken worden netjes geplakt en weggewerkt middels retoucheren. Het schilderij zal ook gestabiliseerd worden, zodat verder verval wordt tegengegaan of uitgesteld. Een restauratie wordt voor zover mogelijk “reversibel” uitgevoerd. Dat betekent dat de restauratie volledig ongedaan gemaakt kan worden indien in de toekomst betere methoden of materialen beschikbaar zijn. Mochten er tijdens de werkzaamheden bijzondere zaken aan het licht komen dan zal de gewenste werkwijze uiteraard altijd eerst met u afgestemd worden. Alle materialen die bij de restauratie gebruikt worden zijn van museumkwaliteit.

Restauratie rapport

De werkzaamheden en de bij de restauratie gebruikte materialen worden zorgvuldig gedocumenteerd. De voortgang van de restauratie wordt ook vastgelegd met gedetailleerde foto’s van het schilderij voor, tijdens en na de restauratie. Bij grotere opdrachten zult u ook tussentijds geinformeerd worden of kunt u de voortgang van de restauratie in ons atelier komen bekijken. Als de restauratie voltooid is dan wordt de documentatie samengevoegd in een eindrapport dat u zult ontvangen bij oplevering van het schilderij.

Voorbeeld restauratie van een schilderij

Onderstaand enkele foto’s die een typisch beeld geven van de restauratie van een beschadigd schilderij.

Restauratie van een beschadigd schilderij. Eerst wordt het gat gevuld met stucco zodat het oppervlak weer glad wordt. Vervolgens brengt de restaurator verf aan op de beschadigde plekken. Dit proces noemt men het retoucheren van het het schilderij. Het eindresultaat is een schilderij waarbij de beschadiging volledig is hersteld.

Ethische code

Ortiz Art Clinic werkt volgens de internationaal geaccepteerde Ethische Code E.C.C.O. Deze code omschrijft regels en intentieverklaringen betreffende de verantwoordelijkheid van de restaurator voor het te restaureren voorwerp en diens relatie tot opdrachtgevers en collega’s. Enkele belangrijke richtlijnen zijn:

  • Restauratoren moeten respect hebben voor de esthetische, historische en spirituele betekenis en de fysieke integriteit van het cultureel erfgoed dat aan hen is toevertrouwd;
  • De Restaurator moet er naar streven om alleen producten, materialen en procedures te gebruiken die, naar het huidige kennis niveau, niet schadelijk zijn voor het cultureel erfgoed, het milieu of de mensen. De ingreep zelf en de gebruikte materialen moeten – indien mogelijk – geen enkel toekomstig onderzoek, behandeling of analyse belemmeren. Ingrepen moeten ook compatibel zijn met de materialen van het cultureel erfgoed en zo gemakkelijk en volledig reversibel zijn als mogelijk is;
  • De Restaurator zal zorgdragen voor juiste en volledige documentatie van alle gebruikte materialen en uitgevoerde werkzaamheden.

In mijn blog “Rembrandt en de ethiek van schilderij restauratie” ga ik dieper in op de betekenis van deze ethische code voor het vakgebied van een restaurator.